OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-JG1B/00032247/6

24/05/2024 11:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2024 r. o godz. 11:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki ewidencyjnej o nr 362 o powierzchni 0,5600 ha pod adresem: 59-706 Gromadka, pow. bolesławiecki, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00032247/6. Nieruchomość ta stanowi własność dłużnika Dariusza Drozdek.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 


Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar