Spłać zadłużenie

Informacja na temat stanu zadłużenia znajduje się w pismach otrzymanych od Komornika. W celu ustalenia aktualnej kwoty zadłużenia należy skontaktować się z kancelarią.

Informacje o wpłatach:

Dłużnik ma możliwość dokonania wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach pracy Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

NALEŻY PAMIĘTAĆ

w treści przelewu należy zawsze wpisać sygnaturę akt komorniczych z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika.