Narzędzia

W celu optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych kancelaria  komornika posiada dostęp do szeregu systemów informatycznych. Należą do nich:

epu

EPU

e-Sąd – EPU – kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektroniczne

CEPIK

CEPIK

CEPIK, pozwalający na zidentyfikowanie pojazdów należących do dłużników

ognivo

OGNIVO

OGNIVO, wskazujący wszelkie rachunki bankowe należące do dłużników

zus

PUE ZUS

PUE ZUS – dostęp do wszystkich płatników składek za
dłużników
e-Puap

ePuap

ePuap elektroniczna platforma do komunikacji z administracją publiczną

module3

ADD, ADD+

ADD, ADD+ automatyczna obsługa korespondencji oraz dekretacji otrzymywanych dokumentów

ksiegi

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Elektroniczne Księgi Wieczyste, CBD KW – ułatwiające uzyskać informację o nieruchomości dłużników na obszarze całego kraju

ko-2

Komornik Online

Komornik Online to serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego

pp-epo

PP-EPO

EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru to alternatywa dla papierowej, tradycyjnej formy potwierdzenia, wystawianej dla przesyłek poleconych i przesyłek firmowych poleconych

ceidg

CEIDG

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznym

plID

PL.ID (PESEL NET)

Moduł pl.ID umożliwia pobieranie informacji o stronach postępowania z rejestru PESEL do aplikacji Komornik SQL i Kancelaria Komornika

MAC

MAC

MAC – Moduł Automatyzacji Czynności – pozwala na przyspieszenie czynności w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez kancelarię dzięki najszerszej automatyzacji pracy.