OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-JG1B/00025562/8.

21/05/2024 11:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2024 r. o godz. 11:00 przystąpi do czynności dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej o nr 809, położonym pod adresem: Kruszyn, ul. Rubinowa 6, gmina Bolesławiec ,dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00025562/8. Nieruchomość ta stanowi własność dłużnika Zbigniewa Laski.

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar