Komornik
 

Wnioski do pobrania

komornik sądowyEgzekucje komornicze – wnioski

Wniosek egzekucyjny

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest:

  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego

 

Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowano do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (doc)
Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (pdf)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych Komornik Krukar

Zmiana wysokości alimentów Komornik Krukar
Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz należności Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRS, bądź aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

W przypadku, gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie do składników majątkowych bądź innych niezbędnych danych osobowych może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika (doc)
Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika (pdf)