Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2015r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości Krępnica 45, gm. Bolesławiec odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 pierwsza licytacja ruchomości

1. Przyczepa lekka STHULE BRANDERUP do przewozu łodzi,

.model pojazdu 8115, rok produkcji 2009, nr rej. DBL 95YV, długość 4300 mm, dop. masa całkowita 600 kg, masa własna 130 kg, ładowność 470 kg, kolor szary.

Suma oszacowania: 1.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.275,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 170,00 zł.

2. Volkswagen Transporter T5 2,5 TDI E3 3.0t Multivan Comfortline mikrobus 4 drzwiowy 7 osobowy,

.rok prod. 2003, nr rej. BDL NT48, wskazanie drogomierza: 276016km, dop. masa całkowita 3000kg, ładowność 630 kg, pojemność silnika 2460ccm, moc silnika 128kW ( 174KM ), system ABS + EDS + ASR + MSR, system ESP, kolor zielony.

Suma oszacowania: 35.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 26.400,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 3.520,00 zł.

3. Przyczepa lekka SAM skrzyniowa z opończą,

.rok prod. 2000, nr rej. DBL V186, dop. masa całkowita 740 kg, masa własna 250 kg, ładowność 490 kg, kolor szary.

Suma oszacowania: 1.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 900,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 120,00 zł.

4. Samochód osobowy Volkswagen Passat 1.9 Diesel MR’88 CL kombi ,

.rok prod. 1992, nr rej. DBL 95CJ, pojemność silnika 1896 ccm, moc silnika 50kW ( 68 KM ), kolor czerwony.

Suma oszacowania: 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 637,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 85,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00044279/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

 prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00044279/6. Działka nr 257/1 o powierzchni 0,2017 ha zabudowana jest budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym składającym się z bryły głównej o powierzchni użytkowej 234,60 m2 oraz dobudówki o powierzchni użytkowej 24,00 m2. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 12-07-2012r. Nr XXIII/166/12 działka nr 257/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN/16 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo w granicach poszukiwania i rozpoznawania złoża rud miedzi. Nieruchomość stanowi własność Wojciecha Kutela.

Suma oszacowania wynosi 36.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

 
Licytacja 2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00022982/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

 prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 53,10 m2 ( przedpokój, kuchnia, łazienka, 2 pokoje ) położonego w Bolesławcu przy ul. Staszica 21, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00022982/7. Udział w nieruchomości wspólnej w tym w prawie użytkowania wieczystego gruntu dla wycenianego lokalu wynosi 20/100. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Anety Krzemińskiej i Wojciecha Krzemińskiego.

 Suma oszacowania wynosi 104.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78.225,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.430,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 3

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00034086/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

 prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu w udziale 13526/1000000 położonego w miejscowości Szczytnica 131/5, gm. Warta Bolesławiecka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00034086/3. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,70 m2 znajduje się na II piętrze oraz składa się z przedpokoju, łazienki z wc, 2 pokoi, kuchni. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Ogrzewania i instalacji wodnej brak, rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej oraz rozpoczęto prowadzenie rur CO. Nieruchomość stanowi własność Marii Godek-Cegielskiej.

 Suma oszacowania wynosi 24.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16.066,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.410,00 zł .

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00024170/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 191/4 położonej w miejscowości Parzyce, gmina Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00024170/6 . Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec Nr XXI/234/96 z dnia 18 września 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce gmina Nowogrodziec (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego z dnia 21 listopada 1996r. Nr 52, poz. 113) działka nr 191/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MN, U – tereny projektowanej zabudowy 1-rodzinnej i usług. Działka nr 191/4 znajduje się w zasięgu mediów dostępnych z sieci zewnętrznych – energii elektrycznej i wodociągów. Nieruchomość stanowi własność Piotra Laskowskiego.

Suma oszacowania wynosi 19.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14.625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 5
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00032401/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2015. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 

druga licytacja

nieruchomości zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-folwarcznym położonej w granicach działek nr ew. 920/4, 920/5, 921/1, 921/2, 921/3 o łącznej powierzchni 78199 m2 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka, pow. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00032401/4 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta została ujęta jako teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług oraz teren lasów i zadrzewień. W skład zespołu pałacowo-folwarcznego składają się następujące budynki: pałac, stary dwór – zamieszkiwany ( z decyzją PINB z dnia 24-06-2013r. o wyłączeniu z użytkowania ), kuźnia z częścią mieszkalną zamieszkiwaną, obora – nieużytkowana, obora I – nieużytkowana, obora II – nieużytkowana, stajnia – zruinowana, pawilon parkowy – zruinowany. Uzbrojenia terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz, telefon. Na działkach nr 920/4 oraz 921/2 – wody płynące. Zespół pałacowo-folwarczny został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3501/527/Lw dniu 22-11-1977r., pawilon ogrodowy został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3171/1312 w dniu 11-05-1965r. park został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3173/516/L w dniu 13-05-1977r. Zespół pałacowo- folwarczny znajduje się z północnej części najstarszej wsi na terenie powiatu bolesławieckiego powstałej między rokiem 1210 a 1259 w pobliżu trasy kolejowej Węgliniec – Wrocław, na południe od autostrady A4, w bliskości dużego kompleksu leśnego.

Budynek pałacu powstał prawdopodobnie w I połowie XIX w. i przebudowany został pod koniec lub na początku XX w. ( dobudowano skrzydło wschodnie, zmieniono układ komunikacyjny dawnego korpusu głównego, do którego wejście główne pierwotnie mieściło się w elewacji południowej). Z czasów ostatniej przebudowy pochodzi wspaniała okrągła nakryta kopułą i marmurowa klatka schodowa. Kubatura: 13826 m3 ( z piwnicami ), powierzchnia użytkowa 1140 m2, przeznaczenie pierwotne: rezydencja magnacka, użytkowanie obecne: obekt nieużywany – częściowo zdewastowany. Na rzucie litery L, 2,5 – traktowy korpus główny z 2 ryzalitami ( skrzydłami ) od południa. Okrągła sień główna dostępna wejściem ( portykiem ) od strony wschodniej. Między ryzalitami – taras. Bryła pałacu składa się z 2 prostopadłościanów nakrytych dachem 4-spadowym, ryzality z dachami 2-spadowymi, kryty dachówką – karpiówką podwójnie w łuskę. Fundamenty i ściany kamienno- ceglane otynkowane na zaprawie wapiennej. W piwnicy i w pomieszczeniach wyższych kondygnacji stropy płaskie, drewniane z podsufitką, niektóre z fasetą i sztukateriami.Sień główna z kopułą, posadzka lastrikowa z mozaikową rozetą w środku, ułożoną z kostek ceramicznych o motywie stylizowanej wici roślinnej. Sień cylindryczna, jednoprzestrzenna, obejmująca wszystkie kondygnacje, nakryta kopułą przeszkoloną u szczytu. W suficie obejścia dekoracja stiukowa, składająca się z konsolek z liściem akantu, wieńca i orła.

Dwór z roku 1701 stanowi budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia z wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami o powierzchni zabudowy 450 m2. W budynku są instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie indywidualne. Decyzją nr 52/2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu z dnia 24-06-2013r. wydał nakaz wyłączenia z użytkowania budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze w Tomaszowie Bolesławieckim nr 150 w granicach działki nr 920/5.

Obora w zasadniczym zarysie kompleksu folwarcznego o powierzchni użytkowej: 1472 m2 ( kubatura: 4411 m3 ) jednokodygnacyjna z dwukondygnacyjnym strychem, z cegły, fragmentarycznie kamień polny na zaprawie wapiennej, stropy i sufity proste, nałożone na matę trzcinową., kamienne posadzki i koryta.

Obora z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 1264 m2 ( kubatura: 7431 m3 ) obecnie obiekt nieużywany, część mieszkalna zajmuje 1/10 całości wydłużonego prostokąta, zasadnicza część obory podzielona wzdłuż na cztery trakty i jedenaście i pół przęseł. Bryła jednolita z nie wyróżniającą się częścią mieszkalną, 2-kondygnacyjna ze strychem, dwie środkowe części obory z otwartą więźbą, wewnątrz wysokość równa wysokości dachu.

Obora II o powierzchni użytkowej 1158 m2 ( kubatura: 5584 m3 ) obecnie nieużytkowana, usytuowana w zasadniczym kompleksie folwarku. Budynek jednokondygnacyjny, dwie kondygnacje strychu, wysokość dachu i parteru prawie równe. Wyraźnie wyodrębniona obora wyższa od pozostałej części – podpartej od wsch. dwoma potężnymi, równoległymi do linii fasad skośnymi przyporami. Dach dwuspadowy.

Stajnia przyległa do dworu o powierzchni użytkowej 631 m2 ( kubatura: 3208 m3 ) z wydzielonymi dwoma częściami głównymi w stosunku 1:3, obecnie obiekt nieużywany – w stanie katastrofy budowlanej.

Chlewnia z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 326 m2 ( budynek mieszkalny ) i 895m2 ( chlewnia ). Kubatura: 1628 m3 – budynek mieszkalny, 3590 m3 – chlewnia. Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z dwoma kondygnacjami poddasza ( w tym jedno mieszkalne ). Dach dwuspadowy. Chlewnia i łącznik jednokondygnacyjne. Chlewnia i łacznik nakryto blachą kładzioną na zakładkę. Instalacje w części mieszkalnej: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, odgromowa, ogrzewanie – piece kaflowe, piec kuchenny pod płytą. Stan techniczny części mieszkalnej – zadawalający.

Kuźnia z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 255 m2 ( kubatura: 975 m3 ) dwukondygnacyjna, wysunięta poza zarys kompleksu folwarcznego. Stan techniczy zadawalający, instalacje : elektryczna, odgromowa, ogrzewanie- piec kaflowy, piec kuchenny pod płytą.

Pawilon parkowy 1-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 89 m2 z dodatkową kondygnacją strychową ( kubatura: 517 m3 ) posadowiony na niskim, mało wyróżnionym cokole, nakryty dachem naczółkowym. Podstawowe wnętrze jednoprzestrzenne z dzwiami głównymi, oświetlone z każdej strony 3 oknami.

Suma oszacowania wynosi 1.198.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 798.666,66 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
Licytacja 6
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00011313/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości, na którą składają się 4 działki gruntu niezabudowanego:

- Działka nr 46/11 o pow. 0,2011 ha ( tereny dróg publicznych bez prawa zabudowy ).

Suma oszacowania wynosi 9.250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6.937,50zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 925,00zł.

- Działka nr 51/7 o pow. 0,0900 ha ( tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej ).

Suma oszacowania wynosi 49.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4.960,00zł.

- Działka nr 56/1 o pow. 0,0490 ha ( tereny rolne bez prawa zabudowy).

Suma oszacowania wynosi 620,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 465,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 62,00zł.

- Działka nr 57/2 o pow. 0,1300 ha ( tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej ).

Suma oszacowania wynosi 67.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50.325,00zł. 0Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.710,00zł.

Powyższa nieruchomość położona jest w miejscowości Dobra, gm. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00011313/7 .

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

 

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar