Nieruchomości

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

Tadeusz Stelmaszek    59-707 Trzebień, Trzebień , ul. Leśna 28/10

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019 o godz. 10:00 w: Trzebień Mały zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce ewidencyjnej nr 69 o powierzchni 1,57 ha:
59-700 Bolesławiec, Trzebień Mały,
dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział I Cywilny
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00038784/4 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:

Małgorzata Kujundžić 59-720 Raciborowice Górne, Szczytnica, 2

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-10-2019r. o godz. 12:00 w Szczytnicy zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na działce ewidencyjnej nr 25/2 o powierzchni 0,4234ha:
59-720 Warta Bolesławiecka, Szczytnica,
dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00029683/0.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Andrzej Burchard
59-720 Raciborowice Dolne, Szczytnica 135/3/5-6
Danuta Burchard
59-720 Raciborowice Górne, Szczytnica 135/3/5-6

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2019r. o godz. 10:00 w Szczytnicy 135/3 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowych położonych w Szczytnicy 135/3 tj.

1) lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 37,50m2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00033591/9;

2) lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 42,50m2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00033592/6 .

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00038052/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec w sali nr 19, odbędzie się:

pierwsza licytacja

 

prawa własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 46,10 m2 ( I piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, garderoba) oraz przynależną piwnicą o powierzchni 4,40 m2 położonego:59-700 Bolesławiec, ul. Sądowa 5/4,dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00038052/4.

 

Suma oszacowania wynosi 146.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                                                                                              Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00036944/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2019r. o godz.14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 12, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 ( I piętro, przedpokój, kuchnia, 2 pokoje, łazienka ) o powierzchni użytkowej 45,20 m² oraz pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 2,19 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 233/10000 w prawie własności gruntu położonej w Świętoszowie przy ul. Klonowej 2B, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00036944/0. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Krzysztofa Wenzel.

Suma oszacowania wynosi 84.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63.075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.410,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

7