Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLicytacje ruchomości

komornik sądowyLicytacje nieruchomości

 

Licytacja 1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00041391/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

 nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 115/3 o powierzchni 0,0349 ha oraz działki nr 115/4 o powierzchni 0,1125 ha położonych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Nowogrodziec, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00041391/6 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 115/3 i 115/4 położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 05 U, MN – teren usług oświaty i mieszkalnictwa. Dojazd do działek drogą gruntową, aktualnie porośnięta trawą i wykorzystywana sporadycznie, głównie przez sprzęt rolniczy. Nieruchomość nie jest uzbrojona, położona w sąsiedztwie działek z dostępem do sieci energii elektrycznej i wodociągów.

Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącego własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Tadeusz i Jadwiga Burdzy wynosi 12.750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.275,00 zł.

Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącego własność Ryszarda Burdzy wynosi 12.750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.275,00 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 25.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17.000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

Licytacja 2

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00034086/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

 

prawa odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu w udziale 13526/1000000 położonego w miejscowości Szczytnica 131/5, gm. Warta Bolesławiecka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00034086/3. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,70 m2 znajduje się na II piętrze oraz składa się z przedpokoju, łazienki z wc, 2 pokoi, kuchni. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Ogrzewania i instalacji wodnej brak, rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej oraz rozpoczęto prowadzenie rur CO. Nieruchomość stanowi własność Marii Godek-Cegielskiej.

Suma oszacowania wynosi24.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2.410,00 zł .
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar