Ruchomości / Nieruchomości

komornik sądowyLICYTACJE  RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Paweł Kulesza
59-700 Bolesławiec, Bolesławiec, ul. Walerego Wróblewskiego 7

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2020 o godz. 10:00 w: Bolesławcu przy ul. Wróblewskiego zostanie dokonany opis i oszacowanie prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. działki nr 153/34 o powierzchni 0,1133 ha oraz prawa własności budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, dla których Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi KW o nr JG1B/00026932/0. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym, w zabudowie szeregowej bez podpiwniczenia. Układ funkcjonalny obejmuje: dwa pomieszczenia biurowe, dwa pomieszczenia magazynowe, halę sprzedaży, holl, komunikację, dwie toalety, szatnię , kuchnię , zaplecze o łącznej powierzchni użytkowej 275,50 m.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Magdalena Matejczek
59-700 Bolesławiec, Brzeźnik, 30b

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2020 o godz. 10:00 w miejscowości: Bolesławice, 59-700 Bolesławiec , Bolesławiec – gm.wiejska, zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej niezabudownej położonej w Bolesławicach o numerze działki ewidencyjnej 737/7, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi KW o numerze JG1B/00052443/6. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/171/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 01.02.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 44MN: przenaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie o podział majątku wspólnego i sprzedaż w drodze licytacji publicznej nieruchomości uczestników postępowania:
Krzysztof Brot
59-720 Raciborowice Górne, Raciborowice Górne, 183/7
Irena Brot
59-720 Raciborowice Górne, Raciborowice Górne, 183/7

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2020 o godz. 13:00 w: miejscowości Raciborowice Górne 183, 59-720 Raciborowice, gm. Warta Bolesławiecka zostanie dokonany opis i oszacowanie lokolu mieszkalnego numer 7 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze JG1B /00038216/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 1704/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 848/41 o powierzchni 3 709 m 2 oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu- objęte księga wieczystą o numerze JG1B/00036106/4.

Lokal mieszkalny numer 7 położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Lokal jest usytuowany na I kondygnacji budynku (parter). Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 45,20 m 2. Do lokalu mieszkalnego przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze tj. garaż i ruina pomieszczenia o powierzchniach 36,00 m2 i 37,90 m2 oraz pomieszczenie strychowe o powierzchni 25,80 m2 oraz ustęp o powierzchni 1,40 m2.

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Barbara Makuch-Eiben
59-720 Raciborowice, Szczytnica , 145 m.1/7

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2020 o godz. 10:00 w miejscowości Szczytnica 145/1, 59-720 Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokolawej tj. lokalu mieszkalnego numer 7, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze JG1B/00033435/8 wraz z udziałem w wysokości 1353/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/52 o powierzchni 0,5156 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,objęte księgą wieczystą o numerze JG1B/00033329/2.

Lokal mieszkalny numer 7 położony jest na III kondygnacji ( II piętro) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku, w technologii żelbetowej. Powierzchnia lokalu wynosi 45,70 m 2. Układ funkcjonalny obejmuje 2 pokoje ( w tym jeden z balkonem), kuchnię , łazienkę z wc i przedpokój.

 

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI