Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2017r. (wtorek) o godz. 10:00 w Bolesławcu przy ul. Kościuszki 24 a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
1
Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI rok prod. 2001
.DBL 67 YA [1szt.]
Suma oszacowania: 10.000,00zł
Cena wywołania ( 75 % sumy oszacowania ): 7.500,00zł
Rękojmia ( jedna dziesiąta sumy oszacowania ): 1.000,00zł
2
Przyczepa ciężarowa Humbaur, nr rej. DBL V315, rok prod. 1998, model pojazdu: 356, nr VIN : WDH356124W0121389, dopuszczalna masa całkowita 3500kg, masa własna : 970 kg, przyczepa kompletna wyłączona z eksplatacji [1szt.]
Suma oszacowania: 13.100,00zł
Cena wywołania ( 75 % sumy oszacowania ): 9.825,00zł
Rękojmia ( jedna dziesiąta sumy oszacowania ) : 1.310,00zł
3
Samochód ciężarowy Mercedes-Benz 614 D Vario E2 6.0t, nr rej. DBL E084, rok prod. 1997, nr VIN: WDB6683231N062888, dopuszczalna masa całkowita: 6500kg, samochód kompletny wyłączony z eksplatacji [1szt.]
Suma oszacowania: 15.200,00zł
Cena wywołania ( 75 % sumy oszacowania ): 11.400,00zł
Rękojmia ( jedna dziesiąta sumy oszacowania ): 1.520,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu oznaczonym wyżej od godziny 09:30.
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Licytacja 1

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00044291/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2017r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości lokalowej nr 1 ( trzy pokoje, przedsionek, kuchnia, dwa korytarze, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 91,90 m2 ) stanowiącej odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnica, komórka, dwa poddasza, garaż o łącznej powierzchni 105,70 m2 ) oraz udziałem w wysokości 47/100 części w nieruchomości wspólnej położonej w miejscowości Warta Bolesławiecka 9/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00044291/6 . Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 3 października 2014r. współwłasność w działce gruntu nr 257/2 położonej w Warcie Bolesławieckiej nr 9, obręb ewidencyjny 0008 Warta Bolesławiecka, AM -1, przysługuje w udziale 47/100 części małżeństwu Marcie i Wojciechowi Kutela, właścicielom lokalu nr 1, o powierzchni 91,90 m2, KW JG1B/00044291/6. Działka nr 257/2 obciążona jest służebnością drogi koniecznej – przejazdu i przechodu dla działek nr 257/3 i 257/1 do drogi głównej. Nieruchomość stanowi własność na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Wojciecha i Marty Kutela.

Suma oszacowania wynosi 148.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98.666,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

Licytacja 2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00038727/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2017r. ( czwartek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości gruntowej zabudowanej współcześnie wzniesionym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym z dwoma zespolonymi garażami położonej na działkach nr 239/1 i 239/2 o łącznej powierzchni 0,0968 ha w miejscowości Nowogrodziec, ul. Polna 15 B, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00038727/7 . Dom wybudowany na bazie projektu o nazwie „LOTTO” z pewnymi modyfikacjami typu: dobudowa dwóch garaży z drzwiami elektrycznymi, wykorzystanie podpiwniczenia jako trzeciego poziomu biurowo-użytkowego. Budynek posiada parter, piętro i przyziemie, nie posiada strychu. Na przyziemiu dwa garaże, w bryle budynku 7 pomieszczeń – hol, biuro, łazienka z wc, narzędziownia, magazynki i kotłownia. Na parterze: hol, salon, jadalnia, kuchnia i spiżarnia oraz wc. Z salonu wyjście na taras, który stanowi dach dwóch garaży, z tarasu schody na ogród. Na piętrze: korytarz, 2 pokoje i łazienka z wc. Od strony drogi wjazdowej na piętrze balkon. Ogrzewanie centralne własne na ekogroszek i kominek w salonie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 172,45 m2, garaży 39,44 m2, a powierzchnia zabudowy 157,33 m2 i kubatura 1150,82 m3. Budowę zakończono w 2010r. Całość prezentuje wysoki standard. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Dariusza i Karoliny Bober.

Suma oszacowania wynosi 564.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 376.400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56.460,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

Licytacja 3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00042013/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2017r. ( czwartek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 27, odbędzie się

pierwsza licytacja

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 64,23 m2 położonego w Bolesławcu przy ul. Grunwaldzkiej 14/2, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00042013/0. Lokal mieszkalny stanowi własność Daniela Bochenka.

Suma oszacowania wynosi 175.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131,250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

Licytacja 4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00019591/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2017r. ( piątek ) o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 26, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 15 stanowiącego odrębną nieruchomość ( IV piętro – poddasze użytkowe, trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka ) o łącznej powierzchni użytkowej 60,40 m2 położonego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 1/15, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00019591/5. Nieruchomość lokalowa stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską Marioli i Jurga Winter.

Suma oszacowania wynosi 139.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

Licytacja 5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00021745/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2017r. ( wtorek ) o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 24, odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym parterowy z poddaszem użytkowym z garażem, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 99m2 posadowionej na działce gruntu nr 80/203 o powierzchni 1087 m2 położonej w miejscowości Świętoszów przy ul. Świerkowej 5D, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00021745/7. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Makowskiego. Uwaga: Brak dokumentu stwierdzającego ukończenie budowy zazwalające na użytkowanie obiektu.

Suma oszacowania wynosi 293.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220.200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.360,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar