Ruchomości / Nieruchomości

komornik sądowyLICYTACJE  RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Krzysztof Kosowski
59-700 Bolesławiec, ul. Śluzowa 17A/6
którego reprezentuje: Agnieszka Śmigalska adwokat, 59-700 Bolesławiec ul. Wańkowicza 35 b

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-01-2020 o godz. 13:00 w: miejscowości Bolesławiec, ul. Śluzowa 17 A oraz Żołnierzy Wyklętych 1A, gm. M. Bolesławiec zostanie dokonany opis i oszacowanie:
1) Nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00049870/4. Lokal nr 6 położony jest na I piętrze trzykondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w 2016r. w technologii tradycyjnej murowanej. W skład mieszkania wchodzi: pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc oraz przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 38,30 m2. Lokal posiada balkon oraz komórkę lokatorską nr 0.16 o powierzchni 4,50 m2. Łącznie powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 42,80m2 ( ul. Śluzowa 17A).
2) Ułamkowy udział 1/25 w lokalu niemieszkalnym nr LU( garaż), stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w części wspólnej o nr KW JG1B/00050247/8 (ul. Żołnierzy Wyklętych 1A).
3) Ułamkowy udział 2/156 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 316/9, stanowiący drogę wewnętrzną , dojazdową do ww. nieruchomości o nr KW JG1B/00050224/1

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Stanisław Pulda
59-722 Warta Bolesławiecka, Szczytnica, 101 A/42
którego reprezentuje: Klukowski Tomasz adwokat, 58-500 Jelenia Góra ul. Zamenhofa 5/1
Anna Pulda ( Wojakiewicz )
59-708 Szczytnica, Szczytnica 101a/42
którego reprezentuje: Klukowski Tomasz adwokat, 58-500 Jelenia Góra ul. Zamenhofa 5/1

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2020 o godz. 10:00 w: miejscowości Szczytnica nr 101 A, gm. Warta Bolesławiecka zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej należącej po 1/2 części udziału do dłużników Stanisław Pulda oraz Anna Pulda (Wojakiewicz) tj. lokalu mieszkalnego nr 42, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00037698/7 wraz z udziałem w wysokości 270/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 5/29 o powierzchni 0,2226 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą nr KW JG1B/00034102/2.
Lokal mieszkalny nr 42 położony na IV piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80-tych XX wieku. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, trzeci pokój połączony z kuchnią, łazienkę, oddzielne wc, przedpokój, korytarz, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 87,00 m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Jan Sylwester Gortych
59-720 Raciborowice, Raciborowice Dolne, 88
którego reprezentuje: Słychan Luiza adwokat, 59-700 Bolesławiec kurator, ul. Kaszubska 1/5

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2021 o godz. 09:00 w: miejscowości Bolesławiec, ul. Stokrotek 8, gm. Bolesławiec zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr A stanowiącego odrębną nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00053145/4 wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 57/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 209 o powierzchni 0,0455 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , objęte księgą wieczystą nr KW JG1B/00000012109/1.
Lokal mieszkalny nr A położony jest na parterze budynku mieszkalnego wzniesionego w technologii tradycyjnej murowanej. Lokal mieszkalny nr A składa się z trzech pokoi, hollu, łazienki z wc i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych w piwnicy o łącznej powierzchni 173,40 m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

                              

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI