Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLicytacje ruchomości

 

Licytacja 1

 

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2014r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w miejscowości Osieczów nr 13 a, gm. Osiecznica odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

1. Samochód ciężarowy FORD do 3,5 t o nr rej. DBL U659, rok rod. 1999, model pojazdu: FT 150 L 2.5 TD MR’95 3.3t, nr identyfikacyjny ( VIN ): WF0CXXGBVCXU24371, wskazanie drogomierza: 499120 km, dopuszczalna masa całkowita: 3250kg, pojemność/moc silnika: 2496ccm/74kW, rodzaj zabudowy: skrzyniowa z kabiną podwójną, liczba osi: 2, rodzaj napędu: tylny ( 4×2 ), skrzynia biegów: manualna, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, kolor powłoki lakierowej: czerwony 1-warstwowy akrylowy, samochód kompletny w znacznym stopniu wyeksploatowany, kabina kierowcy trzy drzwiowa 6 osobowa.

Suma oszacowania: 2.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.875,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 250,00 zł.  

2. Samochód ciężarowy FORD do 3,5 t o nr rej. DBL GU22, rok rod. 1997, model pojazdu: FT 100 2.5 Diesel MR’95 2.8t, nr identyfikacyjny ( VIN ): WF0KXXGBVKVU92839, wskazanie drogomierza: 216131 km, dopuszczalna masa całkowita: 2650kg, pojemność/moc silnika: 2496ccm/51kW, rodzaj nadwozia: furgon 4 drzwiowy 2+1 osobowy, liczba osi: 2, rodzaj napędu: tylny ( 4×2 ), skrzynia biegów: manualna, ABS, wspomaganie układu kierowniczego, kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy akrylowy, samochód kompletny w znacznym stopniu wyeksploatowany.

Suma oszacowania: 1.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 1.425,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 190,00 zł.  

3. Samochód ciężarowy MERCEDES-BENZ do 3,5 t o nr rej. DBL 40XN, rok rod. 1999, model pojazdu: 310 Sprinter Diesel 3.5t, nr identyfikacyjny ( VIN ): WDB9034632P979017, wskazanie drogomierza: 352689 km, dopuszczalna masa całkowita: 3500kg, pojemność/moc silnika: 2874ccm/75kW, rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy 2+4 osobowy, liczba osi: 2, rodzaj napędu: tylny ( 4×2 ), skrzynia biegów: manualna, ABS, ASR, wspomaganie układu kierowniczego, immobilizer, poduszka powietrzna kierowcy, kolor powłoki lakierowej: niebieski 1-warstwowy akrylowy, samochód kompletny sprawny technicznie będący w ciągłej eksploatacji.

Suma oszacowania: 10.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 7.725,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 1.030,00 zł.  

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 075 644 81 53.

 

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

komornik sądowyLicytacje nieruchomości

 

Licytacja 1

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00036412/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Rakowice 55A, gm. Bolesławiec, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00036412/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 142/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1B/00035210/9. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego na terenie zespołu pałacowo-folwarcznego z XIX wieku składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 55,18 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i komórki gospodarczej o łącznej powierzchni 14,90 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków. Opisany lokal mieszkalny stanowi własność Danuty Gołąbek.

 

Suma oszacowania wynosi 69.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

Licytacja 2

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00005192/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2014r.( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 

druga licytacja

 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 164,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 113,20 m2 i garażem o powierzchni 36,00 m2 położonym w miejscowości Bożejowice nr 5, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00005192/7. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Kazimierz Zarówny.

 Suma oszacowania wynosi 348.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 232.000,00zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.800,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

Licytacja 3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00005206/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku SąduRejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się 

pierwsza licytacja

 nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr 292,325,326 o łącznej powierzchni 0,30 ha, położonej w miejscowości Bożejowice, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00005206/9. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, wyceniane działki oznaczone są symbolem R – tereny użytków rolnych obejmujące grunty orne, łąki i pastwiska, ogrody i drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Wprowadza się zakaz wszelkiej zabudowy. Dopuszcza się zadrzewienie i zalesienie, budowę zbiorników i stawów oraz lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. Właścicielem nieruchomości jest Kazimierz i Bernarda Zarówny na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 5.374,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.030,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 537,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

Licytacja 4

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00029451/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 

druga licytacja

 

nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiąca działkę gruntu nr 471 o pow. 3,7000 ha. Działka nr 471 składa się z następujących użytków: lasy oznaczone symbolem LsV o pow. 0,1900 ha, łąki trwałe oznaczone symbolem ŁIV o pow. 0,8900 ha, łąki trwałe oznaczone symbolem ŁV o pow. 1,8000 ha oraz grunty orne oznaczone symbolem RV o pow. 0,8200 ha. Dla działki nr 471 położonej w miejscowości Wierzbowa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zapis: R/69- teren rolniczy i w części ZL/120 teren lasu. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wierzbowa, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00029451/5. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Sylwii Gortych.

 

W dniu 13.05.2013 r. złożono w kancelarii umowę dzierżawy zawartą w dniu 18.01.2010 r., na lat 30 pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią. Umowa dotyczy nieruchomości o nr kw JG1B/00030385/1 i nieruchomości o nr kw JG1B/00029451/5. Zapis nie ujawniono w dziale III księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 41.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27.600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

Licytacja 5

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00030385/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się 

druga licytacja

 nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiąca działkę gruntu nr 149 o pow. 1,6300 ha. Działka nr 149 składa się z następujących użytków: pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsIV o pow. 0,0200 ha, oraz grunty orne oznaczone symbolem RV o pow. 1,6100 ha. Dla działki nr 149 położonej w miejscowości Gromadka miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zapis: R/57- teren rolniczy – teren zieleni leśnej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Gromadka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00030385/1. Właścicielem nieruchomości jest Sylwia Gortych.

 

W dniu 13.05.2013 r. złożono w kancelarii umowę dzierżawy zawartą w dniu 18.01.2010 r., na lat 30 pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią. Umowa dotyczy nieruchomości o nr kw JG1B/00030385/1 i nieruchomości o nr kw JG1B/00029451/5. Zapis nie ujawniono w dziale III księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 24.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16.533,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar

 

Licytacja 6

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00041391/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2014r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

 

druga licytacja

 nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 115/3 o powierzchni 0,0349 ha oraz działki nr 115/4 o powierzchni 0,1125 ha położonych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Nowogrodziec, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00041391/6 . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 115/3 i 115/4 położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 05 U, MN – teren usług oświaty i mieszkalnictwa. Dojazd do działek drogą gruntową, aktualnie porośnięta trawą i wykorzystywana sporadycznie, głównie przez sprzęt rolniczy. Nieruchomość nie jest uzbrojona, położona w sąsiedztwie działek z dostępem do sieci energii elektrycznej i wodociągów.

Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącego własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Tadeusz i Jadwiga Burdzy wynosi 12.750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.275,00 zł.

Suma oszacowania ułamkowego udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącego własność Ryszarda Burdzy wynosi 12.750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1.275,00 zł.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 25.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17.000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Grzegorz Krukar