Ruchomości / Nieruchomości

komornik sądowyLICYTACJE  RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Robert Kratkowski
59-700 BOLESŁAWIEC, POLNA 21/5
Agnieszka Kratkowska
59-700 Bolesławiec, ul. Polna 21/5

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2020 o godz. 13:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego numer 5, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW JG1B/00037098/1, położonego w Bolesławcu ulica Polna 21, gmina M. Bolesławiec wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 290/10000 częsci w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 349 o powierzchni 0,1275 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1B/00013958/4.

Lokal mieszkalny numer 5 położony jest na I piętrze czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej i murowanej. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka i 2 przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 47,80 m 2. Największy pokój posiada balkon. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwinica o powierzchni 3,70 m 2. Razem powierzchnia nieruchomości lokalowej z pomieszczeniem przynależnym wynosi 51,50 m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Piotr Gudzowski
59-700 Bolesławiec, Bolesławiec, ul. Bielska 11/15
Maria Gudzowska
59-700 Bolesławiec, Bolesławiec, ul. Bielska 11/15

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2020 o godz. 10:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Bolesławcu przy ul. Bielskiej nr 11, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi KW o numerze JG1B/00045975/2. Lokal mieszkalny nr 15 położony jest na IV piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą dwa pokoje ( jeden pokój z balkonem zabudowanym), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. Powierzchnia użytkowa zgodnie z księgą wieczystą wynosi 45,95 m 2.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie spisu inwentarza z wniosku:
Andrzej Pluszczewicz
59-700 Bolesławiec, ul. Stefana Okrzei 8
po zmarłym w dniu 04-06-2019r. :
Janusz Franciszek Pluszczewicz
59-724 Osiecznica, Świętoszów, ul. Husarska 4b/8

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2020 o godz. 11:00 w: miejscowości Świętoszów, ul. Husarska 4 B/8, 59-724 Osiecznica zostanie dokonany opis i oszacowanie prawa własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KW JG1B/00021068/7 wraz z udziałem w wysokości 67/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działek gruntu nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 o łącznej powierzchni 1,9627 ha oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o nr KW JG1B/00019600/2.

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest w środkowej klatce ( nr 4B) w pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym bloku mieszkalnym, wzniesionym w latach 80-tych XX wieku w technologii wielkiej płyty. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 47,51 m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Barbara Lisak
59-720 Szczytnica, Szczytnica nr 145/5/1

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2020 o godz. 12:30 w: miejscowości Sczytnica, nr 145/5/1 , 59-720 Szczytnica, gm. Warta Bolesławiecka zostanie dokonany opis i oszacowanie prawa własności do nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00033477/4 wraz z udziałem w wysokości 1835/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 408/52 o powierzchni 0,5156 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą o numerze JG1B/00033329/2.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80- tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. Zgodnie z księgą wieczystą powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 62,00 m2. Układ funkcjonalny obejmuje 3 pokoje: kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. Mieszkanie środkowe, dwustronne, rozkładowe.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Grzegorz Mróz
59-730 Nowogrodziec, Milików, ul. Dębowa 13
którego reprezentuje: Radca Prawny Tomasz Brusiło, 59-700 Bolesławiec ul. Opitza 11
Iwona Mróz
59-730 Nowogrodziec, Milików, ul. Dębowa 13
którego reprezentuje: Dariusz Paweł Rapacz Radca Prawny, 59-220 Legnica ul. Złotoryjska 16/18/2 A

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2020 r. o godz. 10:00 w Milikowie przy ul. Dębowej 13 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej tj. działki ewidencyjnej nr 418/3 o powierzchni 0,08 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym wzniesionym ok. 2002r. o łącznej powierzchni użytkowej części mieszkalnej 207,90 m2 oraz wolnostojącym budynkiem garażowym położonej:
59-730 Nowogrodziec, ul. Dębowa 13, Milików,
dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00016450/4.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 

 

 

 

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI