Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015r. ( wtorek ) o godz. 10:00 w Bolesławcu przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

pierwsza licytacja ruchomości

należących do dłużnika jednocześnie będących we władaniu wierzyciela Agencji Mienia Wojskowego tj.

1. żyrandol – hełm ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

2. żyrandol – hełm ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

3. żyrandol – pociski ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

4. żyrandol – pociski ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

5. żyrandol – pociski ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

6. żyrandol – menażka ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

7. skrzynia wojskowa zaadaptowana na półkę ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 40,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 30,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 4,00 zł.

8. skrzynia wojskowa zaadaptowana na półkę ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 40,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 30,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 4,00 zł.

9. komplet mebli kuchennych

Suma oszacowania: 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 150,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 20,00 zł.

10. zmywarka MATSUI ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 375,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 50,00 zł.

11. lodówka ARISTON ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 375,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 50,00 zł.

12. kuchenka AMICA ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 375,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 50,00 zł.

13. pochłaniacz ARDO ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 112,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 15,00 zł.

14. piekarnik przenośny kolor srebrny ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 70,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 52,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 7,00 zł.

15. frytkownica kolor srebrny ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 70,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 52,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 7,00 zł.

16. mikrofalówka PANASONIC ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 112,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 15,00 zł.

17. krajalnica do chleba kolor srebrny ( szt. 1 )

Suma oszacowania: 50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

18. toster TEFAL kolor srebrny ( szt. 1 )

Suma oszacowania:50,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi: 37,50zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Szczegółowych informacji udziela kancelaria komornika pod nr tel. 75 644 81 53.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Licytacja 1
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00031632/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 2/2, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00031632/5. Do lokalu przynależy udział wynoszący 14/100 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,39 m2. Nieruchomość stanowi wspólność ustawową małżeńską dłużników Marcina i Agaty Starosteckich.

Suma oszacowania wynosi 51.700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38.775,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.170,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszechne oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
 
Licytacja 2
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00033469/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-05-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

 lokalu mieszkalnego nr 11 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Szczytnica 145/3/11, gmina Warta Bolesławiecka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00033469/5 wraz z udziałem w wysokości 1388/100000 części w nieruchomości wspólnej w tym w prawie wieczystego użytkowania gruntu. Lokal mieszkalny zlokalizowany na III piętrze składa się z przedpokoju, łazienki z WC, dwóch pokoi, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 46,90 m2. Stan lokalu dobry. Właścicielem nieruchomości jest Mariusz Witas.

Suma oszacowania wynosi 64.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

  

Licytacja 3

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B00025542/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II 44/7, dla którego SR w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr kw JG1B/00025542/2. Do lokalu przynależy udział wynoszący 173/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 78/3 o pow. 0,3155 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze, składa się z trzech pokoi w tym jeden pokój z balkonem, jeden pokój połączony z kuchnią i przedpokojem, oraz łazienki z wc, razem powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi 47,80 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 4,10 m2, łącznie powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 51,90 m2. Nieruchomość stanowi własność dłużników Bożeny i Ziemowita Ginter na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 143.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 95.333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
 
Licytacja 4
  

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00044819/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa własności do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Raciborowice Górne 187, gm. Warta Bolesławiecka, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00044819/4 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 2358/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00038395/0. Lokal mieszkalny położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 28,50 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 11,30 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie z pieca kuchennego na drewno. Nieruchomość stanowi własność Marzeny Suchodolskiej.

Suma oszacowania wynosi 30.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22.875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.050,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszechne oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar