Komornik
 

Licytacje komornicze

komornik sądowyLICYTACJE RUCHOMOŚCI

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

Licytacja 1
 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

nr KW JG1B/00032003/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015r.( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowa Kuźnia 1B/3, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00032003/4. Do lokalu przynależy udział w wysokości 61/1000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 67,60 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica oraz pomieszczenie gospodarcze. Właścicielem mieszkania są Zygmunt i Danuta Bomba na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej.

Suma oszacowania wynosi 76.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 50.666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 

Licytacja 2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00019278/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

pierwsza licytacja

udziału w wysokości 1/2 praw do nieruchomości tj. działki gruntu nr 357/3 o powierzchni 0,0832 ha będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej budynkiem usługowym motel „ELITE” (pokoje hotelowe, restauracja, zaplecze) stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności położonej w Bolesławcu przy ul. II Armii Wojska Polskiego 26, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00019278/5. Właścicielem działki gruntu nr 357/3 jest Gmina Bolesławiec. Współwłaścicielem udziału 1/2 praw budynku i użytkowania wieczystego gruntu na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są Zbigniew i Teresa Laska. Bryła budynku o powierzchni użytkowej 1145,01 m2 posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną: w podpiwniczeniu-część kuchenno-socjalna, magazynowa i techniczna, na parterze-część administracyjno-gastronomiczno-usługowa z recepcją, restauracją, barem, salą bankietową, na I i II piętrze – część hotelowa po 13 pokoi 2-osobowych oraz poddasze – nieużytkowe. Działka gruntu nr 357/3 oddana w użytkowanie wieczyste do 18-10-2094r.

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu wykorzystania praw do nieruchomości wynosi: 2 574 000,00 zł ( w tym wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanej działki nr 357/3 wynosi: 74.800,00 zł).

Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 praw do wyżej opisanej nieruchomości wynosi 1.287.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 965.250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 128.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
 
 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar

 
Licytacja 3
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1B/00013062/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2015r. ( wtorek ) o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 19, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo- mieszkalnym w zabudowie szeregowej, skrajnym, trzykondygnacyjnym ( parter, piętro, poddasze użytkowe ) z przyziemiem w podpiwniczeniu krytym dwuspadowym dachem o łącznej powierzchni użytkowej 249,30 m2 położonym w Bolesławcu przy ul. Wincentego Witosa 19, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00013062/6. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła gazowego. Aktualny układ funkcjonalny pomieszczeń w budynku dostosowany do funkcji usługowej ( biura, gabinety). Do budynku prowadzą trzy wejścia – dwa od strony frontowej na poziom parteru i jedno z tyłu budynku na poziom podpiwniczenia.Właścicielem nieruchomości jest Nelli Dworakowska.

Suma oszacowania wynosi 364.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 242.666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 Grzegorz Krukar