Ruchomości / Nieruchomości

komornik sądowyLICYTACJE  RUCHOMOŚCI

 

komornik sądowyOPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Ryszard Burdzy
59-700 Bolesławiec, ul. Jaśminowa 2a

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2020 o godz. 10:00 w: miejscowości Nowa Wieś, gmina Nowogrodziec, powiat bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału ułamkowego 1/2 części Ryszarda Burdzy w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00041391/6. Księga ta obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 115/3 o powierzchni 0,0349 ha oraz 115/4 o powierzchni 0,1125 ha. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1474 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec Nr XXI/233/96 z dnia 18 września 1996 roku działki nr 115/3 i 115/4 położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 05 U, MN – teren usług oświaty i mieszkalnictwa.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Robert Kratkowski
59-700 BOLESŁAWIEC, POLNA 21/5
Agnieszka Kratkowska
59-700 Bolesławiec, ul. Polna 21/5

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2020 o godz. 13:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego numer 5, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW JG1B/00037098/1, położonego w Bolesławcu ulica Polna 21, gmina M. Bolesławiec wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 290/10000 częsci w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu nr 349 o powierzchni 0,1275 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą JG1B/00013958/4.

Lokal mieszkalny numer 5 położony jest na I piętrze czterokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej i murowanej. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka i 2 przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 47,80 m 2. Największy pokój posiada balkon. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwinica o powierzchni 3,70 m 2. Razem powierzchnia nieruchomości lokalowej z pomieszczeniem przynależnym wynosi 51,50 m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Piotr Gudzowski
59-700 Bolesławiec, Bolesławiec, ul. Bielska 11/15
Maria Gudzowska
59-700 Bolesławiec, Bolesławiec, ul. Bielska 11/15

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2020 o godz. 10:00 zostanie dokonany opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Bolesławcu przy ul. Bielskiej nr 11, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi KW o numerze JG1B/00045975/2. Lokal mieszkalny nr 15 położony jest na IV piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą dwa pokoje ( jeden pokój z balkonem zabudowanym), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. Powierzchnia użytkowa zgodnie z księgą wieczystą wynosi 45,95 m 2.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar

 

 

 

 

 

 

 

komornik sądowyLICYTACJE NIERUCHOMOŚCI