AKTUALNOŚCI

  • Z DNIEM 05.11.2020 r KANCELARIA POZOSTAJE ZAMKNIĘTA DLA STRON POSTĘPOWANIA Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ.
  • WSZELKIE PISMA ORAZ WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES E-MAIL: komornik2@boleslawiec.pl
  • INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH OD 8:00 do 15:00 od Poniedziałku do Piątku.