OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- Tomaszów Bolesławiecki

05/12/2023 12:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2023 r. o godz. 12:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości należącej do dłużnika: ZON 24 Sp. Z o.o. z siedzibą w Kielcach -tj. nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka ewidencyjna nr 395/1) położonej w Tomaszowie Bolesławieckim, gm. Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00051359/3.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar