OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-JG1B/00029008/5

15/02/2024 10:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2024 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 45 stanowiącej własność dłużników w udziałach: Natalia Kowalewska 2/3 udziału oraz Alina Kowalewska-Suszka 1/3 udziału. Nieruchomość ta znajduje się pod adresem: 59-720 Warta Bolesławiecka, Lubków 77, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00029008/5.

 

Czynność opisu i oszacowania odbędzie się pod adresem:
59-720 Warta Bolesławiecka, Lubków 77
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar