OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-JG1B/00024843/5.

07/03/2024 12:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2024 r. o godz. 12:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej tj. nieruchomości lokalowej ( lokalu mieszkalnego) należącego do dłużnika Roberta Kalamusa położonego pod adresem: 59-726 Świętoszów, ul. Husarska 15D/5, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00024843/5.

Czynność opisu i oszacowania odbędzie się pod adresem:
59-726 Świętoszów, ul. Husarska 15D/5, Świętoszów
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar