OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI- Bolesławiec

05/12/2023 10:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 1/2 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2023 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania 1/2 części udziału w nieruchomości zabudowanej- tj. lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Małgorzaty Górniak, położonego pod adresem: 59-700 Bolesławiec, Starzyńskiego 49/7 , dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00038438/4

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar