OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI-JG1B/00037216/5

14/03/2024 12:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE  O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2023 r. o godz. 12:00 przystąpi do czynności  opisu i oszacowania 1/2 udziału należącego do dłużnika Danuty Madejskiej w nieruchomości gruntowej zabudowanej lokalem mieszkalnym  położonym pod adresem: 59-720 Raciborowice Dolne 6/1, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00037216/5 .

Czynność opisu i oszacowania odbędzie się  pod adresem:
59-720 Raciborowice Dolne, Raciborowice Dolne  6/1
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar