OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

12/12/2023 10:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2023 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym należącym do dłużników: Marcin Piotrowski, Ewelina Piotrowska. Nieruchomość oznaczona numerem działki ewidencyjnej 314/6 położona jest pod adresem: 59-720 Raciborowice, Iwiny, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00041031/5.

Czynność opisu i oszacowania odbędzie się pod adresem:
59-720 Raciborowice, Iwiny

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar