OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

07/12/2023 10:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2023 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej – tj. lokalu niemieszkalnego nr 3 należącego do dłużnika Małgorzaty Salamon (Rapacki) położonego pod adresem: 59-700 Bolesławiec, Stare Jaroszowice 33/3 , dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00027359/6

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar