OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

21/11/2023 12:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2023 r. o godz. 12:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości należącej do dłużnika Bartosza Wdowińskiego -tj. lokalu mieszkalnego pod adresem: 59-700 Bolesławiec, Jana Pawła II 22/5, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00040375/1 .

Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się pod adresem:
59-700 Bolesławiec, Jana Pawła II 22/5, Bolesławiec

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar