OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- Milików

16/11/2023 10:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie przepisu art. 951 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2023 r. o godz. 10:00 przystąpi do czynności dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym oraz wolnostojącym budynkiem garażowym – należącej do dłużników Grzegorz Mróz, Iwona Mróz położonej pod adresem: Milików, ul. Dębowa 13, gm. Nowogrodziec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00016450/4.
Nieruchomość ta położona jest na działce ewidencyjnej o nr 418/3 o powierzchni 0,08 ha.

 

Czynność dodatkowego protokołu i oszacowania odbędzie się pod adresem:
59-730 Nowogrodziec, Dębowa 13, Milików

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar