OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-nr KW JG1B/00015211/0

09/02/2023 09:00

Szczegóły obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DODATKOWEGO OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Ryszard Ruliński
59-700 Bolesławiec, ul. Leśna 20

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2023 o godz. 09:00 zostanie dokonany dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolesławcu na działkach ewidencyjnych o nr 16/4, 10/1, 10/2 o łącznej powierzchni 1700 m2 przy ul. Leśnej 20 A, gmina M. Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00015211/0. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem produkcyjno-usługowym, trójbryłowym, bez podpiwniczenia, wzniesionym w 1990r., w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pomieszczenia produkcyjne z sanitariatami znajdujące się na parterze budynku oraz pomieszczenia biurowe, szatnie i sanitariaty znajdujące się na piętrze budynku. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku wynosi 747 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Na działce 10/1 zlokalizowana jest ponadto stacja transformatorowa o konstrukcji murowanej i powierzchni użytkowej 24m2 z rozdzielniami SN i NN.

Uwaga: Na nieruchomości zostały ustanowione następujące prawo: dożywotnie i nieodpłatne prawo do korzystania z zabudowań posadowionych na działce 16/4 na rzecz osób trzecich.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar