OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Licytacja odbędzie się: 2021-05-17 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie spisu inwentarza z wniosku:
Ewa Donajska
po zmarłej w dniu 15-04-2020r. :
Zdzisławie Kulak
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 3/2

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Bolesławiec, gm. Miejska Bolesławiec zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej po zmarłej Zdzisławie Kulak tj. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego: 59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 3, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00038686/7 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 68/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 477/23 o powierzchni 0,6726 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00038358/9.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 70-tych XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 37,20 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 3,12 m2. Łącznie powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 40,32 m2.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar