OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- nrKW JG1B/00033707/6, Gromadka , ul. Fabryczna 12

Licytacja odbędzie się: 2021-07-06 00:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
JOANNA IDKOWIAK ( poprz.JAKUBEK JAROSZ )
59-706 GROMADKA, UL. FABRYCZNA 12/4

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2021 o godz. 12:00 w: miejscowości Gromadka ,59-706 Gromadka, gm. Gromadka, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej należącej do Joanny Idkowiak ( poprz. Jakubek-Jarosz) tj. lokalu mieszkalnego nr 3-4 stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Gromadce przy ul. Fabrycznej 12, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi KW JG1B/00033707/6 wraz z udziałem w wysokości 4495/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 731/6 o pow. 0,0821 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte KW JG1B/00033704/5.
Lokal mieszkalny nr 3-4 położony jest na II kondygnacji bloku mieszkalnego, wzniesionego w I połowie XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje cztery pokoje, kuchnię, łazienkę z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 105,10 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały. Nieruchomość obciążona jest prawem osobistym dożywocia na rzecz Krystyny Jakubek oraz Krzysztofa Jakubek.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar