OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI-KW JG1B/00050009/8

Licytacja odbędzie się: 2021-10-29 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Paweł Młynek
59-700 Bolesławiec, ul. Władysława Łokietka 9/3

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Bolesławiec, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego nr 2 stanowiącego własność dłużnika Paweł Młynek , który stanowi odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW JG1B/00050009/8, położonego w Bolesławcu przy ul. Władysława Łokietka nr 9 wraz z udziałem 2492/10000 częsći w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 980 o powierzchni 306 m2 oraz we wspólnych częściach budynku i urządzeniach które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księga wieczystą KW JG1B/00025418/4.

Lokal niemieszkalny nr 2 położony jest na II kondygnacji ( I piętro) czterokondygnacyjnego budynku usługowego wzniesionego w 2016 r. w technologii tradycyjnej murowanej. Według księgi wieczystej układ funkcjonalny lokalu obejmował dziewięć pomieszczeń biurowych, komunikację, pomieszczenie socjalne, wc damskie + NSP oraz drugie wc o łącznej powierzchni użytkowej 198,56 m2. Dla lokalu niemieszkalnego nr 2 wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i przebudowę lokalu usługowego na 4 lokale mieszkalne oraz część wspólną – komunikację. Lokale wyposażone będą w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieców gazowych. Zakładane jest wykonanie lokali w standardzie deweloperskim podwyższonym.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar