OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- KW JG1B/00027358/9, Stare Jaroszewice 33/2

Licytacja odbędzie się: 2021-08-12 10:15:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Małgorzata Rapacki
59-700 Bolesławiec, Stare Jaroszowice, 33/2
którego reprezentuje: Arkadiusz Andrukiewicz adwokat, 59-700 Bolesławiec ul. Bohaterów Getta 2


na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2021 o godz. 10:15 w: miejscowości Stare Jaroszewice 33 , gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej należącej do Małgorzty Rapacki (pop. Salamon) tj. lokalu niemieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KW JG1B/00027358/9 wraz z udziałem w wysokości 4015/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 109 o powierzchni 0,0880 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00007053/5.

Lokal niemieszkalny nr 2 położony jest na parterze i na I piętrze budynku mieszkalno – usługowego nr 33, wzniesionego w XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny, kryty naczółkowym dachem, parter budynku murowany z kamienia, piętro w konstrukcji ryglowej pod tynkiem. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków gminy Bolesławiec. Układ funkcjonalny lokalu użytkowego obejmuje: korytarz na parterze, dwa sanitariaty na parterze, trzy wc na parterze, sala na I piętrze, kuchnia na I piętrze, pomieszczenie magazynowe na I piętrze, szatnia na I piętrze, klatka schodowa na I piętrze. Razem powierzchnia użytkowa wynosi 201,10m2. Lokal niemieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar