OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI- KW JG1B/00017772/4, Bolesławiec, Rynek 31/32/8

Licytacja odbędzie się: 2021-07-06 14:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Katarzyna Grabiec
59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 31/32/8

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2021 o godz. 14:00 w: miejscowości Bolesławiec , pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie 1/2 udziału Katarzyny Grabiec w nieruchomości położonej: 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 31/32/8, Bolesławiec,
dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00017772/4 wraz z udziałem w wysokości 9/200 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 272 o powierzchni 0,0284 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczysta nr KW JG1B/00017510/0.
Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na III kondygnacji czterokondygnacyjnej kamienicy mieszkalno-usługowej, wzniesionej w II połowie XVIII wieku, przebudowanej w latach 60-tych XX wieku, w technologii mieszanej żelbetowej i murowanej. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje pokój z otwartą kuchnią, dwa pokoje, łazienkę, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 63,40m2. Mieszkanie środkowe, dwustronne w pełni rozkładowe.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar