OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Licytacja odbędzie się: 2021-05-28 14:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Piotr Klimek
59-720 Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka, 62h/1

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2021 o godz. 14:00 w: miejscowości Warta Bolesławiecka, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału ułamkowego należącego do Piotra Klimek 3/32 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej tj. w lokalu mieszkalnym numer 1, stanowiącym odrębną nieruchomość położoną 59-720 Raciborowice, Warta Bolesławiecka 62 kl. H/1,dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00031604/0. Wraz z udziałem w wysokości 3/64 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 813/1 o powierzchni 0,1163 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00031603/3.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na I i II kondygnacji budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, wzniesionego w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje 3 pokoje, kuchnię , przedpokój, spiżarkę o łącznej powierzchni użytkowej 62,40 m2.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar