OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Licytacja odbędzie się: 2021-05-28 12:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Sławomir Jaszczak
59-700 Bolesławiec, Kruszyn, ul. Morwowa 3/6

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2021 o godz. 12:00 w: miejscowości Kruszyn, gm. Bolesławiec zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej dłużnika Sławomira Jaszczak tj. lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 59-700 Kruszyn, ul. Morwowa 3 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00042590/8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w wysokości 1598/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 212/5 o powierzchni 0,08 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczysta KW JG1B/00041813/1. W dziale III KW JG1B/00042590/8 widnieje wzmianka o ograniczonym prawie rzeczowym tj. dożywotnej i nieodpłatnej służebności osobistej na rzecz Anieli Goch.

Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na III kondygnacji (II piętro) budynku mieszkalnego, wzniesionego ok. XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje 2 pokoje, kuchnię z jadalnią, łazienkę z wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 59,60m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 1,90 m2 oraz komórka o powierzchni 16,40 m2, mieszcząca się w budynku gospodarczym obok budynku mieszkalnego. Łącznie powierzchnia użytkowa nieruchomości lokalowej wraz pomieszczeniami przynależnymi wynosi zgodnie z księga wieczystą 77,90m2.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Asesor Komorniczy Komornik Sądowy
Rozalia Kosowska-Oślak Grzegorz Krukar