OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI – KW JG1B/00027359/6, Stare Jaroszewice 33/2

Licytacja odbędzie się: 2021-08-12 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
Małgorzata Rapacki (pop. Salamon)
59-700 Bolesławiec, Stare Jaroszowice, 33/2
którego reprezentuje: Arkadiusz Andrukiewicz adwokat, 59-700 Bolesławiec ul. Bohaterów Getta 2

na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Stare Jaroszewice 33 , gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej należącej do Małgorzty Rapacki (pop. Salamon) tj. lokalu niemieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KW JG1B/00027359/6 wraz z udziałem w wysokości 868/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 109 o powierzchni 0,0880 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00007053/5.

Lokal niemieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku mieszkalno – usługowego nr 33, wzniesionego w XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny, kryty naczółkowym dachem, parter budynku murowany z kamienia, piętro w konstrukcji ryglowej pod tynkiem. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków gminy Bolesławiec. Układ funkcjonalny lokalu użytkowego obejmuje: wiatrołap, salę sprzedaży, wc ( aktualnie składzik), pomieszczenie socjalne ( aktualnie kotłownia), razem powierzchnia użytkowa wynosi 43,50 m2. Na dzień wyceny brak sanitariatów. lokal niemieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną.
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar