OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Licytacja odbędzie się: 2021-05-28 10:00:00

Cena wywołania:

0 zł

Szczegóły licytacji:

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar w sprawie spisu inwentarza z wniosku:
Gmina i Miasto Nowogrodziec
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec
po zmarłym w dniu 07-12-2017:
Bronisław Kata
59-730 Nowogrodziec, ul. Kościelna 27/2

na podstawie art.945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2021 o godz. 10:00 w: miejscowości Nowogrodziec, gm. Nowogrodziec zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Nowogrodźcu ul. Kościelna 27,dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00047452/4 wraz z udziałem w wysokości 2042/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu nr 272 o powierzchni 0,0164 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1B/00042171/5.
Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na II kondygnacji tj. na I piętrze trzykondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej, wzniesionej w XIX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Kamienica położona jest w strefie A ochrony konserwatorskiej i wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków. Układ funkcjonalny mieszkania obejmuje jeden pokój, kuchnię i wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 36,90 m2.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Grzegorz Krukar